Proizvodnja energije

Buduće bioplinsko postrojenje sastojati će se od tri digestora i dvije kogeneracijske jedinice instalirane električne snage od 340 kW, ukupno 680 kW. Navedeno postrojenje može godišnje proizvesti 5,48 milijuna kilowatt sati električne energije i plasirati ih u mrežu prema povlaštenoj tarifi.

01

U skladu s načelima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, kao sirovina za rad bioplinskog postrojenja u sklopu ZCOIE-a koristit će se otpad iz različitih lokalnih izvora; kuhinjski otpad iz studentskih restorana, kuhinje iz Centra za predškolski odgoj te Kliničkog bolničkog centra Osijek, organski otpad od uređenja zelenih površina na području Grada Osijeka, organski otpad iz osječkog zoološkog vrta te organski otpad sakupljen u Gradu Osijeku od strane komunalnog poduzeća UNIKOM.

02

U skladu s globalnim trendovima smanjenja potrošnje fosilnih goriva, povećanja ekološke svijesti i smanjenja potrebe za uvozom energije, obnovljivi izvori energije imaju sve važnost. Budući da u Osječko-baranjskoj županiji, ali i širem regionalnom području, iskorištenost potencijala obnovljivih izvora energije nije na zadovoljavajućoj razini, realizacijom projekta ZCOIE očekuje se značajan napredak u istraživačkom i edukacijskom segmentu korištenja obnovljivih izvora energije.