O nama

Trgovačko društvo Obnovljivi izvore energije Osijek d.o.o. (OIEO) osnovano je 09.01.2014. godine, kao rezultat implementacije aktivnosti u sklopu projekta prekogranične suradnje „Hrvatsko – Mađarska mreža obnovljivih izvora energije“ (CHREN). Nositelji projekta Znanstvenog centra za obnovljive izvore energije u Grad Osijek i Sveučilište J. J. Strossmayera. Osim njih, u projektu CHREN sudjelovali su Poljoprivredni fakultet Osijek, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Udruga EU Centar, te Fenntarthato Fejlodesert Egyesulet i Europeer Alapitvany iz Mađarske.

Osnivači trgovačkog društva Obnovljivi izvore energije Osijek d.o.o. su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Grad Osijek. Vlasnički omjeri su definirani u sljedećim iznosima: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera ima udio 60%, a grad Osijek 40%.

Buduća lokacija konačnog centra OIEO bit će u sklopu industrijske zoni Nemetin u istočnom dijelu grada Osijeka. Industrijska zona Nemetin prostire se na površini od 101 ha, a za Centar je predviđena površina od 15.000m2.

U centru će se objediniti potencijal znanstveno-istraživačkih timova i pojedinaca koji djeluju na Sveučilištu, u privatnim poduzećima te javnom sektoru na području obnovljivih izvora energije. Centar će djelovati na znanstveno-istraživačkom i edukacijskom polju, na polju transfera tehnologije i znanja te promocije korištenja obnovljivih izvora energije.

Bioplinsko postrojenje koje će biti izgrađeno u sklopu Centra proizvodit će postupkom kogeneracije električnu energiju, toplinu te digestat. Sva električna energija će biti isporučena u elektroenergetsku mrežu po povlaštenim otkupnim cijenama. Toplinska energija će većim dijelom biti isporučivana budućim korisnicima Industrijske zone Nemetin.

U skladu s globalnim trendovima smanjenja potrošnje fosilnih goriva, povećanja ekološke svijesti i smanjenja potrebe za uvozom energije, obnovljivi izvori energije imaju sve važnost. Budući da u Osječko-baranjskoj županiji, ali i širem regionalnom području, iskorištenost potencijala obnovljivih izvora energije nije na zadovoljavajućoj razini, realizacijom projekta OIEO očekuje se značajan napredak u istraživačkom i edukacijskom segmentu korištenja obnovljivih izvora energije.