Djelatnost

Djelatnost Društva čine poslovi vezani uz:

Razvoj znanosti i tehnologije te transfer znanja i informacija
Edukacija i podizanje svijesti
Uslužne djelatnosti